O společnosti

MALINA - VRŠE, firma s dlouholetou tradicí!


MALINA – VRŠE je společnost lidí, kteří spolupodnikají v rámci firemních hodnot s cílem poskytování kvalitních služeb ve zvolených oborech ku prospěchu a spokojenosti všech zúčastněných stran.

Naše firma byla založena v roce 1992. Původně jsme poskytovali pouze služby související s jeřábnickými pracemi. V roce 2000 se společnost rozšířila o další službu - servis a opravy nákladních aut. S dalším rozvojem došlo v roce 2004 ke změně formy podnikání. Začali jsme působit jako právnická osoba pod názvem MALINA - VRŠE s.r.o.

Činnost firmy se dále rozrostla o prodej náhradních dílů na nákladní a užitková vozidla. Nyní již disponujeme širokou škálou náhradních dílů na auta různých značek, jako jsou Iveco, Mercedes, MAN, Renault, DAF, Scania, Volvo, Tatra a mnoho dalších. Na začátku roku 2009 byla dostavěna nová dílna, která je vybavena nejmodernějším zařízením pro kontrolu systémů nákladních automobilů.

Díky vlastnímu IT oddělení poskytuje naše firma v oblasti servisu svým klientům zdarma přístup do aplikace , umožňuje náhled na provedené opravy vozidla, včetně použitých náhradních dílů.

Naše firma podporuje různé společenské akce v okolí Nového Bydžova, například dětský den. Velmi oblíbenou se staly i každoroční firemní kalendáře, které firma tvoří více než 5 let.

Firma MALINA - VRŠE s.r.o. obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013543 „ENERGETICKÁ OPATŘENÍ BUDOV V AREÁLU FIRMY MALINA - VRŠE S.R.O.“. Plánovaným opatření dojde ke snížení energetické náročnosti budov f. MALINA - VRŠE s.r.o. Realizací dojde k zateplení obálky budov, k renovaci otvorových výplní, k výměně zdrojů tepelné energie, modernizaci rozvodů tepla a modernizaci soustavy osvětlení výrobních prostor. To vše za pomoci Agentury pro podnikání a inovace dále firmy Atelier Novotná  a firmy Abc DOTACE - Bc. Pavel Chudý .